Astro Dijital Reklam Ajansı

Dijital Fikirler:

SEO ve Performans Pazarlama

SEO ve performans pazarlama, dijital reklamcılık sektöründe birbirlerini tamamlar nitelikte stratejiler olarak görülmektedir. SEO temelli kampanyalar temelde performans pazarlaması değildir. Performans pazarlama stratejilerinin işleyişinde sonuçlar için ödeme yapmak ve arama motorlarında görünürlüğün nasıl elde edileceği üzerinde firmaların kontrol sahibi olması söz konusudur. SEO ve performans pazarlama bu bakımdan farklılık gösteren iki kavramdır.

SEO ve performans pazarlama alanlarını bir araya getiren en önemli nokta firmaların işlerine yönelik daha iyi SEO kampanyaları oluşturmak için performansa dayalı bir zihniyet geliştirebilmeleridir. SEO tabanlı kampanyaların maliyetleri ve performansları, kampanyayı gerçekleştiren firma veya web sitesi tarafından optimize edilebilir. Garantili sonuçlar için ödeme yapmak ise SEO çalışmalarında söz konusu olan bir durum değil. SEO tabanlı kampanyalarda içerik pazarlama maliyeti ve optimizasyon maliyetlerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

SEO ve performans pazarlama çalışmalarında ana harcamalar genel olarak içerik oluşturma süreci ve optimizasyon için gerekli olan işçiliğin maliyetleridir. Sonuç odaklı zihniyet, bu pazarlama faaliyetleri için daha yüksek bir yatırım getirisi elde edilmesine yardımcı olur. SEO çalışmasının iç veya dış kaynaklı şekilde yapılmasına bağlı olarak içeriği ve optimizasyonu hazırlayanlara belirli sonuçlar doğrultusunda ödeme yapılır. Bu yönüyle SEO çalışmaları performans pazarlama stratejileri arasında yer alır.

SEO ve performans pazarlama ile ilgili aksaklık çevrimiçi reklamcılığa kıyasla sonuç almanın yavaş olmasıdır, bu da performansını tanımlamayı biraz daha zorlaştıran faktörlerden biridir. Ancak bu pazarlama kanalları o kadar fazla fayda sağlar ki, onları bir pazarlama stratejisine dahil etmemek, bir firma veya web sitesinin rakipleri için daha fazla büyüme fırsatı bırakır. SEO ve performans pazarlama maliyetlerini ve yatırımlarını anlamak için şu metriklere dikkat edilmelidir;

  • İçerik ve optimizasyon maliyeti
  • Sayfa değeri belirleme
  • İçerik parçası başına satışlar/potansiyeller
  • Bağlantı ve geri bildirimler
  • Sayfa başına organik ve sosyal trafiği ölçmek
  • Hedef kitledeki değişkenlikler

Her platform ve kanal, her kanalı optimize etmek için kullanılacak en iyi araçlara sahiptir. Bu nedenle, bir platformda sonuçları en üst düzeye çıkarmak için, o belirli kanalda büyümek için ana araçları anlamak stratejik bir önem taşır. Örneğin SEO çalışmalarında arama motorlarına en uygun şekilde optimizasyon sağlamaya yarayan bir araç, Facebook reklam sonuçlarını iyileştirmek amaçlı kullanılamaz.

Performans pazarlama yeni nesil dijital pazarlama olarak firmalar arasında giderek yaygınlaşan bir yönteme dönüşmüştür. Bunun en temel sebebi çevrimiçi pazarlamanın her yönüyle performansa dayalı olmasıdır. Elbette performans pazarlama ile çevrimiçi pazarlama arasında bazı farklar da mevcuttur. Performans pazarlamacısı ile çevrimiçi pazarlamacı arasındaki temel fark, kampanyalarını iş hedeflerine uyacak şekilde verilerle nasıl optimize ettikleridir. Elbette her çevrimiçi pazarlamacı veya ajans varsayılan olarak performansa dayalı değildir, ancak her performans pazarlamacısı veya ajans bir çevrimiçi pazarlamacıdır.

SEO ve performans pazarlama arasındaki ilişki reklam sektöründeki dengeye önemli katkılarda bulunur. Bir performans pazarlama ajansına dış kaynak sağlanırken veya analistler ve uzmanlar işe alınırken performansa dayalı ücretlendirmeyi daha fazla teşvik etmenin yollarını düşünmek, pek çok reklam şirketinin işe alımlarında izlediği bir yöntem haline gelmiştir. Performansa dayalı modellerin yaygın ve etkili bir şekilde motive etmenin özü tam olarak budur. Performans pazarlama mantığına göre biri ne kadar çok yaparsa, o kadar çok ödüllendirilir. Performans pazarlama stratejisi izlenirken her modelin kar temelli olmadığını ve bu nedenle her masraf ve harcama modelinin doğrudan alt satırdan çıkarılamayacağını anlamak oldukça önemlidir.

SEO ve performans pazarlama çalışmaları gerçekleştirilirken her işletmenin farklı hedeflere sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bütün SEO ve performans pazarlama yöntemleri her işletmede aynı şekilde etkinlik göstermeyecektir. Firmalar için rakip analizleri bu hususta oldukça önemlidir. Bir firma, rakibinin izlediği ve başarılı olduğu herhangi bir stratejiyi uygulamadan önce hedefleri arasındaki farkları dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Her firma için başarılı strateji aynı anlama gelmeyebilir. İşletmelerin hedefleri ister güvenilir bir müşteri adayı tabanlı B2B platformu belirlemek olsun, ister markalarını yeni kitlelere geniş ölçekte tanıtmak olsun, mümkün olduğunca çok sayıda farklı platform denemek hangi stratejilerin hedefleri için uygun olduğunu tespit etmelerine katkı sağlar.

Çevrimiçi pazarlamanın yükselişe geçmesi SEO ve performans pazarlama stratejilerinin de gün geçtikçe daha fazla ilgi görmesine neden oldu. Tüm çevrimiçi tabanlı pazarlama kampanyaları ve adımları performans pazarlama analizleri sayesinde etkili bir şekilde izlenebilir. Bu da söz konusu performans için ödeme yapılabilmesini kolaylaştırıyor. İşletmeler genel olarak çevrimiçi reklam platformlarının sağladığı verilere güvenmeyi tercih ediyor. Farklı hedefler için farklı veri kaynaklarından faydalanmak güçlü bir stratejidir. Mevcut veri kaynaklarının çeşitliliği markaların çevrimiçi büyüme oranlarını iyileştirmek için daha iyi veriye dayalı kararlar alınabilmesine olanak tanır.

Verilerin iyi analizi, veri toplama ve raporlama işlemleri kadar büyük bir önem teşkil ediyor. Markalar veri kaynaklarını işletmelerine özgü sorunlar ve özel hedefler merceğinde faydalı bir şekilde kullanabilir. Bu veriler doğrultusunda her işletme, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş modern pazarlama kampanyaları oluşturabilir. Bir işletme gerçekleştirmiş olduğu kampanyalardan ne kadar çok sayıda veri toplarsa, kampanyalarını ihtiyaç ve hedeflerine daha iyi uyacak şekilde o kadar etkili bir şekilde optimize edebilir.

Performans pazarlama stratejileri geleneksel pazarlama yöntemlerine de uyarlanabilir.  Geleneksel pazarlama kanalları giderek dijital hale geldikçe performansa dayalı pazarlama yapılabilirliği daha mümkün oluyor. Bu genellikle pazarlama kanalının ölçeği ile doğrudan bağlantılıdır. Kanal ne kadar büyükse, performansa dayalı pazarlamaya uyarlanabilirliği o kadar artar. Daha küçük pazarlama kanallarında performans pazarlama stratejilerinden yararlanabilmek için daha aktif uygulamalı bir yaklaşık gerekir.

İşletmeler çoğu zaman performans ölçeğini belirlemenin basit yollarından birisi olan kısıtlı bir bütçe ile birkaç olası satış taktiği üretip aralarında karlı olanlar ile başarılı bir reklam kampanyası oluşturmayı deniyor. Bu şekilde alınan geri dönüşler ile önceki satışlardan elde edilen karın ölçeklendirilmesi daha kolay bir işleyiş ile gerçekleşir. Fakat bu yöntem küçük bir soruna neden olabilir. İşletmelerin sahip olduklarından daha küçük pazarlama bütçesi ile elde edebilecekleri veri miktarı daha azdır. Bu da daha az optimize edilmiş kampanyalar anlamına gelir ve muhtemel başarılı bir kampanyanın erkenden iptal edilmesi ile sonuçlanabilir.

SEO ve performans pazarlama stratejilerinin temeli olan test etme yöntemi burada devreye giriyor. Farklı stratejiler ve evrensel veriler ile test edilebilen pazarlama yöntemlerinde her bir eylemin performansı ayrı şekilde karşılaştırılabilir. Performans pazarlama stratejilerinin faydalı yönlerinden birisi işletmelerin hedeflerini geri dönüşler doğrultusunda değiştirebilmeleridir. Ayrıca performans pazarlama sayesinde yeni hedefleri test etmek için daha fazla para harcamak da gerekmez.