Astro Dijital Reklam Ajansı

Dijital Fikirler:

Web Geliştirici ile Web Tasarımcı Arasındaki Fark Nedir?

Web geliştirici ile web tasarımcı arasındaki fark belirgin olmamakla birlikte oldukça önemli bazı noktalara sahiptir. Bir web tasarımcısı, bir web sitesinin düzenini, kullanılabilirliğini ve görsel görünümünü tasarlamaktan sorumlu bir grafik sanatçısıdır. Bir web geliştiricisi ise bir web sitesinin temel yapısını oluşturan ve sürdüren kişidir. Başarılı bir web tasarımcısı, bir dizi yaratıcı, grafik ve teknik beceriye sahip olmalıdır. Bir web geliştiricisi, HTML, JavaScript, PHP ve Python gibi kodlama dillerini kullanarak web tasarımını işlevsel bir web sitesine dönüştürmek ile görevlidir. Bir web tasarımcısı veya geliştiricisi olarak bir kariyer düşünen bireyler gerekli nitelikler ve becerilerin yanı sıra farklı roller hakkında derinlemesine bir anlayışa ihtiyaç duyar. Bu iki meslek dalı seçilirken hatırı sayılır ücret, kariyer geliştirme fırsatları ve farklı web tasarımcıları ve geliştiricileri gibi faktörleri de göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Bu yazıda, bir web tasarımcısı ile bir web geliştiricisinin rolünü incelerken aralarındaki temel farklılıklara değinilecektir.

Bir Web Tasarımcısının Rolü

Web tasarımcılarının çeşitli görev ve sorumlulukları vardır. Fakat çoğu zaman bir tasarımcının rolü, bir web sitesinin düzenini ve görsel yönlerini oluşturmak etrafında döner. Web tasarımcılarının amaçları genellikle sitenin hem görsel olarak hoş hem de kullanıcı dostu olmasını sağlamak ve ziyaretçileri mümkün olduğu kadar uzun süre sitede kalmaya teşvik etmektir. Bu, genel çerçeve ve düzen yapısına ek olarak, dönüşüm oluşturan unsurların dikkate alınması ve inşa edilmesinin yanı sıra web sayfalarının çeşitli cihazlarda iyi bir şekilde çevrilecek şekilde tasarlanması anlamına da gelir.

Web tasarımcılarının en son web tasarım trendlerinden haberdar olmaları ve belirli standartlara ve en iyi uygulamalara bağlı kalmaları gerekir. Genellikle marka görüntüleri, renk paletleri, yazı tipleri gibi önemli noktalar ile ilgilenirler. Birçok web tasarımcı her web sitesinin tutarlı görünmesini sağlamak için kendisine özgü bir web tasarım stili kılavuzu bile oluşturacaktır. Tasarımcıların oluşturmak, yönetmek ve denetlemekle görevlendirildiği bir avuç başka önemli belge ve kaynak vardır. Bu kaynaklar genellikle:

 • Web tasarım sözleşmeleri
 • Web sitesi özetleri
 • Web sitesi tasarımı anketleri
 • Web sitesi önerileri gibi bazı ayrıntıları içerirler.

Ayrıca bir web tasarımcısının işinde oldukça fazla araştırma ve test vardır. Web sitesinin, kullanıcıların beklentilerini ve müşteri özelliklerini karşılayacak şekilde tasarlandığından emin olmak önemlidir. Ek olarak, bir web tasarımcısının tasarımının web sitesinin kodlamasını nasıl etkilediğini düşünmesi gerekecektir. Tasarımcılar, geliştiricilerin siteyi kodlayarak hayata geçirdikleri bir site yapısı ve modeli oluşturur. Web tasarımcılarının çalışmaları genellikle bazı lansman sonrası hizmetleri de içerir. Özgün içerik oluşturma ve çeşitli güncellemeler, bakım ve izlemeye yönelik hizmetler ile sürekli performans kontrolleri sağlayabilirler.

Web tasarımcıların çalışma alanlarına göre farklı türleri vardır. Her biri benzersiz ve özel bir çalışma türüne odaklanan farklı türde web tasarımcıları genellikle Kullanıcı Deneyimi (UX), Kullanıcı Arayüzü (UI) ve Görsel tasarım olarak üçe ayrılır. Hangi web tasarımı nişinin tasarımcının kendisi için doğru olduğuna karar vermek uzun bir süreçtir ve bu rollere dair derinlemesine bilgi gerektirir.

Kullanıcı Deneyimi (UX) tasarımcıları web sitesinin ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve olumlu bir deneyim sunacak şekilde yapılandırılmasını sağlamaya yardımcı olur. Rolleri, veri odaklı kararlara dayanan insan merkezli tasarımlar yaratmaktır. Bu aynı zamanda nihai tasarım seçimlerini bildirmek için kullanılan verileri toplayarak doğru bir şekilde analiz etmek için çok sayıda araştırma ve test yapmayı da içerir.

Kullanıcı Arayüzü (UI) tasarımcıları ayrıca bir web sitesinin tasarımında önemli bir rol oynar. Sağladığı deneyimin yanı sıra etkileşimlere de öncelik veriyorlar. Daha spesifik olarak rolleri, bir web sitesinin kullanılabilirliğini artırmak ve dönüşümleri teşvik etmeye yardımcı olacak şekilde web sitesini optimize etmek olarak açıklanabilir.

Görsel tasarımcılar, adından da anlaşılacağı şekilde bir web sitesinin düzeni ve görsel öğeleriyle çalışır. Bu çalışma, hem kullanıcı deneyimi hem de kullanıcı arayüzü tasarımının belirli yönlerini birleştirir. Bir görsel tasarımcının görevleri, arayüzün hem estetik açıdan hoş hem de kullanımı kolay olmasını sağlamaya dayanır.

Çoğu web tasarımcısı, görevlerini yerine getirmek için bir avuç dolusu araç, yazılım ve program kullanır. Bunların en önemlileri, örneğin Adobe Photoshop gibi tasarım ve düzenleme yazılımları ve programlarıdır. Üstelik stok fotoğraf kaynaklarının yanı sıra görüntü optimizasyonu ve sıkıştırma araçlarını da aktif bir biçimde kullanabilirler. Ek olarak, web tasarımcıları genellikle WordPress gibi bir CMS ve Elementor gibi bir web sitesi oluşturucu platformu kullanır. Tel kafes ve prototip araçları da faydalıdır. Web tasarımcılarının sitenin çerçevesini düzenlemesine ve görselleştirmesine ve ardından geliştirme süreci boyunca test etmek için örnekler ve modeller oluşturmasına olanak tanırlar.

Web Tasarımcılarının İhtiyaç Duyduğu Beceri Setleri

Web tasarımcılarının başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu beceri setleri, her kişinin özel rolüne ve uzmanlığına bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, genel olarak ele alındıklarında bazı önemli beceriler şunları içerir:

 • HTML ve CSS bilgisi
 • Web sitesi tasarımı ve web erişilebilirlik standartlarının ilkelerini anlamak
 • Duyarlı ve etkileşimli tasarım
 • Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO)
 • Kullanıcı yolculuğu eşlemesi
 • Wireframe ve prototipleme
 • Markalaşma, renk teorisi ve tipografi
 • Tasarım araçları ve yazılımı

Web tasarımcılarının sahip olması gereken önemli teknik olmayan beceriler de vardır. Örneğin, beklentileri belirlemek ve yönetmek için müşterilerle düzgün iletişim kurmak için güçlü iletişim becerileri gereklidir. Ek olarak, web geliştiricileri gibi bir ekipteki diğer kişilerle işbirliği yapma yeteneğine sahip olmak, her projenin olabildiğince sorunsuz ilerlemesini sağlamak için önemlidir.

Bir Web Geliştiricisinin Rolü

Web geliştirici ile web tasarımcı arasındaki farklardan biri de bir web geliştiricisinin birincil işi ilk olarak basit de olsa bir web sitesinin temel yapısını oluşturmak ve sürdürmektir. Rolleri, karmaşık kodlama ve gelişmiş programlama dillerinin kullanılması dahil olmak üzere birçok teknik çalışmayı içerir. Özetle, tasarımcılar tarafından ortaya konan fikirleri ve kavramları alıp gerçek, canlı ve tam işlevli web sitelerine dönüştürürler. Daha spesifik olarak açıklanacak olursa bir web geliştiricisinin görevleri, web sitesinin kendisini oluşturmayı ve bu şekilde ortaya bir web sitesi koymayı içerir. Bu, sunucunun ve veri tabanlarının arka uçta kodlanması ve yapılandırılmasının yanı sıra kullanıcıya yönelik özelliklerin ve işlevlerin dahil edilmesini içerir. Ayrıca test ve hata ayıklama gerçekleştirirler ve sürekli destek ve bakım sağlama ve sunucu veya barındırma sorunlarını düzeltme gibi bir dizi lansman sonrası hizmeti yönetebilirler.

Bir web geliştiricisinin rolünü daha iyi anlamak için, yaptığı işi, yani web geliştirmeyi inşaat gibi başka benzeri bir alanla karşılaştırmak yardımcı olabilir. Bir inşaat şirketi yeni bir ev için ne ise, bir web geliştiricisi de bir web sitesi için odur. Geliştirici, mimar yani burada web tasarımcısı tarafından hazırlanan tasarım planlarını ve taslakları alır. Sonrasında yerinde işlevsel, sağlam bir yapı olmasını sağlamak için temel atar.

Web Geliştirici Türleri

Tipik olarak, web geliştiricileri sıklıkla kullandıkları ve güvendikleri bir avuç programlama diline odaklanır. Ancak kullandıkları diller, yaptıkları web geliştirme işinin türüne bağlı olacaktır. Üç ana web geliştirici türü vardır:

 • Ön uç
 • Arka uç
 • Tam yığın

Ön uç ve Arka uç geliştirici türlerinden Web Sitesi Geliştirme yazısında detaylı bir şekilde bahsedildi. Bu yazıda Tam yığın geliştirici türüne odaklanılacaktır. Tam yığın geliştiriciler ise bir web sitesinin hem ön hem de arka ucunu kodlar. Bu parçaların birlikte nasıl çalıştığına ve işlev gördüğüne dair sağlam bir anlayışa sahipler. Tam yığın geliştiriciler, CSS, HTML ve JavaScript kullanarak web sayfalarını kodlamanın yanı sıra sunucuları, Kod Uygulama Programlama Arayüzlerini (API’ler), sorgu veritabanlarını ve daha fazlasını kurar ve yapılandırır.

Web Geliştiricilerinin İhtiyaç Duyduğu Beceri Setleri

Yukarıda belirtildiği şekilde, web geliştiricileri rollerini yerine getirmek için belirli teknik beceri setlerine ihtiyaç duyarlar. Bir web geliştiricisinin en azından şu konularda bilgi sahibi olması gerekir:

 • HTML, CSS, JavaScript ve PHP gibi kodlama ve programlama dilleri
 • jQuery gibi JavaScript çerçeveleri
 • Test etme ve hata ayıklama
 • Arka uçlar ve veri tabanları
 • İçerik Yönetim Sistemleri (Örneğin WordPress)
 • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Teknik becerilere ek olarak, bir web geliştiricisi olarak kullanışlı olan teknik olmayan beceri setleri de vardır. Bu, hata ayıklama sürecinde faydalı olabilecek problem çözme ve analitik düşünmeyi içerir. Müşteriler ve diğer kilit taraflarla, örneğin web tasarımcıları gibi, çalışmak için sağlam iletişim ve işbirliği becerilerine sahip olmak da önemlidir. İşlerini gerçekleştirmek için web geliştiricilerinin kullandığı bir avuç araç ve platform da vardır. Buna, sorun izleme için Jira ve kod sürüm oluşturma için GitHub dahildir.