Astro Dijital Reklam Ajansı

Dijital Fikirler:

Web Tasarım Aşamaları

Web tasarım aşamaları, sonucunda ortaya etkili ve şık bir web sitesi çıkaracak gerekli bazı adımların bütünüdür. Tasarımcılar genel olarak web sitelerini parçalara bölerek içerik yönetim sistemleri ve kod açısından ayrı iki alanda düşünür. Ancak daha anlayışlı tasarımcılar, bir Web tasarımının başarısının kod, sosyal medya entegrasyonu veya harika görseller tarafından belirlenmediğini bilirler. Kazanan bir web sitesi tasarlamak, kurumsal hedeflere ulaşmaya odaklanan iyi düşünülmüş bir çevrimiçi strateji gerektirir. Bu, ziyaretçileri ürün satın almaya çekmekten, halkın bir sorunu anlamasını sağlamaya veya ziyaretçileri yeni bir markayla tanıştırmaya kadar her şey olabilir.

Bir tasarımcı veya proje lideri çevrimiçi strateji geliştirmeyi anladığında Web ekibinin en değerli ve etkili üyelerinden biri olabilir. Kod yazabilen ve sitenin tasarımı ve nüansları hakkında fikir sahibi olan birçok kişi var. Ancak çok azı bir kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bir Web sitesi oluşturmak için gereken yetenek ve araçlar dizisine sahip. Bu nedenle çoğu zaman iyi bir kursa başvurmak, tasarımcılara başarılı bir Web tasarım projesine liderlik etmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri temel araçları sağlayacaktır. HTML, CSS veya programlamaya odaklanmak yerine, stratejik bir Web varlığı oluşturmaya giden temel stratejilere, içeriğe ve tasarım öğelerine odaklanmak daha öğretici olabilir.

Web tasarım sürecinin aşamalarına bu yazıda detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Web tasarım süreci diğer görsel iletişim süreçlerinden farklı değildir. Yaratıcı bir brief, halkla ilişkiler planı, iletişim planı veya yeni bir ürün geliştirmeye aşina olan web tasarımcılar için bu aşamalar oldukça tanıdık gelecektir. Web tasarım sürecinin aşamaları aşağıdaki adımları içerir.

Proje Tanımı

Kuruluşların, paydaşlara sorunlarla ilgili konumlarını iletme ve izleyicileri ürün ve hizmetlerinden haberdar etme ihtiyacı vardır. Çoğu zaman, bir Web sitesi gibi iletişim ihtiyacı, stratejik yön değişikliği veya yeni bir teklif tarafından tetiklenir. Sitenin varlık nedenlerini ve neleri başarması gerektiğini belirlemek, sürecin ilk adımıdır. Projenin başında belirlenen amaç ve hedefler, site yapısı ve gezinmede kullanılan adlandırma kurallarından sitenin görsel tasarımına kadar gelecekteki tüm kararları bilgilendirir. Tanımlama sürecindeki ilk adım, belirlemek için kuruluşun paydaşları ile görüşmektir. sitenin stratejik hedefleri, temel hedef kitle ihtiyaçlarını anlamak ve önemli rakipleri belirlemek.

Tanımlama adımının amacı, kuruluşun stratejik hedefleri ile doğrudan ilgili olan ölçülebilir üç temel sonucu belirlemektir. Bu adımdaki zorluk, hedef sayısını sınırlamaktır. Çoğu kuruluşun ne yapacaklarını bildiklerinden daha fazla hedefi olacaktır ve her departman, kendi birimlerinin hedeflerinin en önemli olduğuna inanır. Organizasyonel hedeflere odaklanabilmek, siteyi geliştirmeyi kolaylaştıracak ve nihai ürünü daha etkili hale getirecektir. Paydaş görüşmelerinden elde edilen tüm bilgiler ve değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, bunlar iyi biçimlendirilmiş bir proje özetinde toplanmalıdır. Özet, aşağıdaki öğeleri içerir:

  • Proje özeti: Projeye genel bakışı, organizasyonel arka planı, organizasyonun içinde bulunduğu ortamı, organizasyonun hizmet verdiği insanları ve izleyicilerine sağladığı benzersiz değeri ana hatlarıyla belirtir.
  • Hedefler: Sitenin başarması gereken iki veya üç özel ölçülebilir hedef nedir? Net hedefler, Web ekibinin neyin en fazla etkiyi sağlayacağına odaklanmasına ve organizasyonu ileriye taşımasına olanak tanır.
  • Hedef Kitleler: Kuruluşun belirtilen hedeflerine ulaşmasına kim yardımcı olacak? Çoğu kuruluş müşteriler, paydaşlar, dahili hedef kitle, tedarikçiler, ortaklar, hissedarlar ve/veya devlet kurumları gibi birden çok kuruluşla konuşur. İzleyici profilleri demografik bilgileri, psikografikleri, marka algılarını, izleyici ihtiyaçlarını, çevrimiçi hedefleri ve rutin olarak gerçekleştirilen görevleri içerir.
  • Mesajlar: Kilit kitleleri kuruluşla ilişki kurmaya çeken ve motive eden kilit mesajlar nelerdir? Kuruluşu emsallerinden ayırmaya yardımcı olan temel marka mesajları nelerdir?
  • Rekabet: Kitleye benzer teklifler sunan rakip kuruluşlar kimlerdir? Görsel markalama, mesajlaşma, gezinme, harekete geçirici mesajlar ve temel farklılaştırıcıları göz önünde bulundurarak rakip kuruluşların Web sitelerine genel bir bakış eklemek faydalı olacaktır.

Proje Kapsamı

Projenin kapsamını belirlemek kritik bir adımdır. Web projeleri ile ilgili en yaygın hayal kırıklıklarından biri kapsam kaymasıdır. Belirli faaliyetleri ve çıktıları ana hatlarıyla belirten iyi tanımlanmış bir proje kapsam planı oluşturarak, belirli zaman çizelgeleriyle birlikte, müşteriler için beklentileri net bir şekilde belirlemek mümkündür.

Web projelerini izlemenin en yaygın yollarından biri Gantt şeması kullanmaktır. Bir Gantt şeması, yalnızca ana etkinlikleri değil, aynı zamanda her etkinlikle ve başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilişkili görevleri de özetler. Gantt şeması, ekip için her adımın zaman çerçevesini ve adımlar arasındaki bağımlılıkları gösteren görsel bir referans sağlar. Gantt şeması ayrıca Web ekibi ile müşteri, bu bazen dışarıdan bir müşteri veya yalnızca patron olabilir, arasında hesap verebilirlik oluşturarak, müşteriye ve ekibe teslimat programının herkesin hedefine ulaşmasına bağlı olduğunu bilmesini sağlar. Birisi bir tarihi bir gün kaçırırsa, program bir gün kayar.

Tel Kafesler ve Site Mimarisi

Site mimarisi, site haritasını ve sayfaların tel çerçevelerini içerir. Site haritasını oluşturmak, tüm sitedeki anahtar sayfalar, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini gösteren ve genel gezintinin nasıl yapılandırılması gerektiğini tanımlayan bir süreçtir. Tel çerçeveler ise her sayfada görünecek içeriğin ayrıntılı bir görünümünü sağlar. Herhangi bir gerçek tasarım öğesi göstermemelerine rağmen, tel çerçeveler sayfadaki içerik hiyerarşisini tanımlamak için bir kılavuz sağlar.

Görsel Tasarım

Site haritası ve tel kafeslerin oluşturulması yoluyla site planı tanımlandıktan sonra, bir sonraki adım görsel bir stil oluşturmaktır. Genel görsel stil büyük olasılıkla kuruluşun görsel markası tarafından belirlenecektir. Buradaki amaç, web sitesinin kuruluşun diğer tüm iletişim biçimlerine bağlamaktır. Tasarımcılar, tasarım içinde önemli marka algısal fikirlerini görsel olarak iletmek isteyeceklerinden, kuruluşun markası sürecin bu bölümünde önemli bir rol oynar.

Site Geliştirmek

Tasarımlar onaylandıktan sonra, sayfaların tasarımını detaylandırmanın, yeni içerik geliştirmenin ve eski içeriği iyileştirmenin, sitede görünecek videolar, slayt gösterileri, podcast’ler ve diğer medyaların yanı sıra HTML ve CSS’yi oluşturmaya başlamanın zamanı geldi.  

Site Testi

Site yayına girmeden önce, yalnızca dahili izleyicilerin ve bağlantının paylaşıldığı herkesin görüntüleyebileceği bir üretim sunucusuna yerleştirilecektir. Site yayına girmeden önce çözülmesi gereken sorunlar kaçınılmaz olacağından, sitenin test edilmesi kritik öneme sahiptir. Düzgün çalışmayan veya yazım hataları veya bozuk tasarım öğeleri olan bir site kadar bir markayı aşındıran hiçbir şey yoktur. Bu aşamada sitenin birden fazla tarayıcıda ve dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve mobil gibi birden fazla cihazda kesintilerin olup olmadığını ve nerede meydana geldiğini görmek için incelenmesi gerekecektir.

Başlatmak 

Sitenin başlatılması web tasarım sürecinin en önemli anıdır. Siteyi test ettikten sonra proje paydaşlarına inceleyip onaylatan bir tasarımcı artık siteyi başlatmaya hazırdır. Ancak site açıldıktan sonra proje bitmiş olmaz. Yeni siteye uyum sağlayan kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almaya hazırlıklı olunmalıdır. Sitede, bozuk bağlantıları düzeltme, kopyayı düzenleme ve ayarlamalar yapma gibi bazı acil değişiklikler yapmak her an gerçekleşebilir. Web, saatlik olmasa da günlük olarak değişen akışkan bir ortamdır. Bu nedenle stabil bir web sitesinde bile değişim kaçınılmazdır. 

Site Bakımı

Web siteleri yaşayan, nefes alan varlıklardır ve sürekli bakım ve bakıma ihtiyaç duyarlar. İçeriği güncellemek, arka uçta değişiklikler yapmak ve bozuk bağlantıları düzeltmek bir günlük iştir. Tüm bu aşamalar Web tasarım süreci için kritik öneme sahiptir. Ancak süreçten geçen iplik stratejidir: Bir hedefe ulaşma, organizasyonu ileriye taşıma, rekabetçi bir ortamda gelişme arzusu.